Huomio prosesseissa

  • Asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen on edellytys huippuunsa vietyjen prosessien rakentamiselle
  • Hyvin suunnitellut prosessit tuottavat yhtenäistä laatua
  • Jatkuva kehitys ja parannukset takaavat menestymisen jatkossa


Jatkuva kehitys 

Digia kehittää jatkuvasti Digia Core Process Model (CPM) -laadunhallintajärjestelmäänsä alan viimeisimmän kehityksen, käytännön kokemuksen ja asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Sertifioitu Core Process Model -järjestelmä sisältää prosessien kuvaukset sekä ohjeet, malliasiakirjat ja viitemateriaalit. Se ohjaa toimintaa hankkeissa ja takaa yhtenäisen ja korkealuokkaisen tavan toimia.

Esimerkkejä viimeaikaisista saavutuksista ovat muiden muassa Digian asiakkuuksien hallintaprosessin ja Digian tarjoamanhallinnan prosessin parannukset.

Uudistetun asiakkuudenhallintaprosessin myötä koko organisaation osaamista kohdennetaan entistä tehokkaammin asiakastyöhön, jotta asiakkaita voitaisiin palvella entistä paremmin. Samalla ylin johto kiinnitetään entistä intensiivisemmin asiakkuudenhallintaprosessiin mukaan.

Tarjoamanhallinnan prosessia on kehitetty läpinäkyvämmäksi koko yhtiössä, minkä ansiosta entistä useammat ihmiset saavat mahdollisuuden osallistua prosessiin. Tämä on tärkeää erityisesti tuote- ja palveluinnovoinnin ja -kehitystyön alkuvaiheessa.

Järjestelmällinen seuranta

Digia seuraa laatutoimintojensa toteutusta järjestelmällisesti. Core Process Model -laadunhallintajärjestelmän soveltuvuutta ja kehitystä seurataan säännöllisesti sisäisillä ja ulkoisilla tarkastuksilla.

Viimeaikaisia parannuksia ovat esimerkiksi sisäisten tarkastusten erityiset teemat. Näin Digia pystyy keräämään runsaasti tietoa tietyltä rajatulta alueelta ja tekemään tarkempaa tutkimusta tulevia parannuksia silmällä pitäen.