Onnistuneen suorituksen avaintekijät

  • Kestävä menestys rakentuu asiakkaiden tarpeiden, markkinatrendien ja uusimpien teknisten mahdollisuuksien syvällisestä ymmärtämisestä
  • Tämän menestyksen avaimena ovat erittäin ammattitaitoinen henkilöstö ja tehokkaat prosessit


    Vastaaminen Digian asiakkaiden kysyntään edellyttää osaavan henkilöstön rekrytointia ja jatkuvaa kouluttamista. Hyvän työnantajan maine ja nopeasti mukautettavat osaamisen kehittämisohjelmat mahdollistavat kasvun, joka näkyy paitsi määrässä myös teknisessä osaamisessa.

    Menestyminen edellyttää henkilöstöltä ammattitaidon lisäksi hyvää motivaatiota. Digia tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia mahdollisuuksia parantaa hyvinvointiaan ja työmotivaatiotaan, esimerkiksi erilaista mieltä ja kehoa virkistävää kerhotoimintaa.

Jatkuva menestys riippuu myös tehokkaista työtavoista ja prosesseista. Niitä kehitetään jatkuvasti ja seurataan tarkasti. Kehitystyö tapahtuu Digian Core Process Model (CPM) -kehyksen kautta, joka on yrityksen tosiasiallinen laadunhallintajärjestelmä. Menestystä seuraamalla saadaan tarkka käsitys ja näkemys kehitystoimista, millä on korvaamaton merkitys tulevan menestyksen kannalta.