Oivaltava osaaminen

  • Ainutlaatuinen yhdistelmä yritysjärjestelmien ja mobiililaitteiden sekä käyttöliittymäsuunnittelun ja verkkosovellusten osaamista
  • Maailmanluokan osaaja valituilla teknologia-alueilla
  • Joustava osaamisen kehittäminen kysynnän mukaan

 

Digian osaaminen on ainutlaatuinen yhdistelmä yritysjärjestelmien ja mobiililaitteiden sekä käyttöliittymäsuunnittelun ja verkkosovellusten osaamista. Osaamisyhdistelmän ansiosta Digia voi vastata uusien teknologiatrendien (cloud computing, SaaS, jne.) mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin – esimerkiksi kun rakennetaan tulevaisuuden internetissä toimivia yritysjärjestelmiä, joita käytetään myös älypuhelimilla.

Tehokasta osaamisen kehittämistä

Digia on taitava kehittämään osaamistaan kysynnän ja teknologiatrendien mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana Digia on onnistunut kouluttamaan sisäisesti merkittävän määrän sekä Qt-sovelluskehitysvälineen että MeeGo-ympäristön osaajia. Qt-sovelluskehitysvälineen osaamisessa Digia onkin nyt maailman johtavia toimittajia. Yhtiössä työskentelevät pätevät ohjelmistokehittäjät oppivat nopeasti uusia teknologioita.

Koulutuspanostuksia yritysjärjestelmien pääteknologioissa

Vuoden 2010 aikana Digiassa on panostettu vahvasti yritysjärjestelmäpuolen osaamisen kehittämiseen.

Tehokas sisäinen koulutusorganisaatio ja ulkoiset koulutukset ovat muun muassa kasvattaneet mittavasti yhtiön Microsoft Sharepoint-, Dynamix AX- ja Java-teknologioiden osaamista.

Työnantajakuva paranee jatkuvasti

Osaamisen kehittämistä tehostaa myös Digian jatkuvasti paraneva työnantajakuva markkinoilla. Digia sijoittui tänä vuonna Universumin yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden työnantajamielikuvia kartoittaneen tutkimuksen IT-sarjassa sijalle 9. Kolmentoista pykälän nousu viime vuodesta toi yhtiölle IT-alan Raketti -nimityksen. Tämä merkitsee sitä, että Digia pystyy hyvin rekrytoimaan uusia osaajia kasvuaan tukemaan. Kuluneen vuoden aikana Digia onnistui rekrytoimaan paljon uusia korkeatasoisia osaajia.

Osaamisstrategiat tehostavat toimintaa

Osaamisen kehittämistä tehdään suunnitelmallisesti. Digia on määrittänyt toimipistekohtaiset osaamisstrategiat, jotka määrittävät mille osaamisalueille mikäkin toimipiste keskittyy. Osaamisstrategiaa määritettäessä on katsottu, mitä osaamista toimipisteessä jo on, mitä osaamista toimipaikkakunnalta on saatavissa, ja näiden pohjalta linjattu paikallista osaamisen kehittämistä. Kehityssuunnitelmiin liittyy myös kiinteästi yhteistyö paikallisten yliopistojen kanssa. Osaamisstrategia vaikuttaa myös toiminnan tehokkuuteen, koska sen avulla turvataan riittävän suurien tiimien muodostuminen toimipaikkojen osaamisalueille.

Operatiivisen tehokkuuden takana globaali ohjausmalli

Digian oivaltavat osaajat on koottu globaalisti ohjattuun horisontaaliyksikköön. Globaalin ohjausmallin avulla Digia on saavuttanut toiminnassaan korkean käyttöasteen ja hyvän operatiivisen tehokkuuden.

Globaaliin toimipaikkaverkostoon kuuluu myös toimipaikkoja suotuisan kustannustason maissa (Chengdussa ja Pekingissä Kiinassa sekä Pietarissa Venäjällä). Näin Digia voi yhdessä asiakkaan kanssa katsoa, mistä toimipaikoista asiakasprojektin toimitus on järkevintä ja kustannustehokkainta toteuttaa.