Henkilöstö

  • Tunnettuus alalla kasvoi edelleen

  

Henkilöstö lukuina

Vuoden 2010 aikana Digian henkilöstön määrä kasvoi 87 henkilöllä (kasvua 5,9 %). Kasvu oli puhtaasti orgaanista. Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 1 558 henkilöä, mistä ulkomaiden henkilöstön osuus 12,6 %. Lähtövaihtuvuus oli 8,5 %, mikä oli hiukan aiempaa vuotta suurempi.

Henkilöstön keski-ikä oli noin 36,1 vuotta, mikä on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Naisten osuus henkilöstössä on 22,1 %. Naisten osuus hieman kasvoi.

Rekrytointi

Digian tunnettuus ja houkuttelevuus työnantajana kasvoivat merkittävästi, sillä saatujen työhakemusten määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana saatiin n. 6 000 työpaikkahakemusta.

Perinteisten rekrytointikanavien lisäksi Digia panostaa entistä voimakkaammin online-näkyvyyteen ja näkyvyyteen myös sosiaalisessa mediassa.

Työilmapiiri

Vuosittaisessa ilmapiirikartoituksessa yhtiö sai runsaasti palautetta ja hyviä parannusehdotuksia. Vastausprosentti oli tänä vuonna huomattavan korkea, yli 83 %. Yleisarvosanat pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Huomattavan positiivisiksi arvioitiin työpaikan turvallisuus ja yrityksen taloudellinen menestyminen sekä tulevaisuus. Myös viestintä ja esimiestyöskentely ovat henkilöstön mielestä Digiassa hyvällä tasolla. Saadun palautteen perusteella on prosesseja kehitetty edelleen liittyen esim. kehityskeskusteluprosessiin, palautteen antamiseen ja palkkiojärjestelmiin.

Henkilöstöyhteistyö

Yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa jatkui tiiviinä. Keskeisin yhteistyömuoto on yhteistyöryhmä, johon henkilöstö valitsee vaaleilla edustajat. Lisäksi työehtosopimusjärjestelmän mukainen luottamusmies ja varaluottamusmies osallistuvat yhteistyöryhmän toimintaan vakiojäseninä.

Digiassa solmittiin syksyllä 2010 ensimmäistä kertaa täysin paikallinen sopimus palkantarkistuksista. Jo aiemmin osa palkantarkistuksista oli voitu tehdä paikallisesti sopien. Sopimuksen kustannustaso oli korkeampi kuin liittojen sopima minimitaso, mutta sopimuksella pystyttiin huomioimaan erityyppisiä henkilökohtaisia korotustarpeita ja paikkakuntakohtaisia eroja. Palkankorotukset ajoittuvat marraskuun 2010 ja huhtikuun 2011 välille.

Työsuojelussa toimintaa on hajautettu Digian toimipaikkakunnille. Yhtiössä on valittu työsuojeluvaltuutettu, työsuojelutoimikunta sekä paikkakuntakohtaisia työsuojeluasiamiehiä. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana kahdesti.

Koulutus

Digia kehittää tehokkaasti osaamistaan kysynnän ja teknologiatrendien mukaisesti. 

Microsoft SharePoint, Java EE, Oracle, IBM, ym. -teknologiaosaamisia vahvistettiin entisestään sekä ulkoisilla että sisäisillä koulutuksilla ja sertifioitumisilla. Digia koulutti sisäisesti myös merkittävän määrän Qt- ja MeeGo-ympäristön osaajia. Eri teknologioihin ja työvälineisiin sekä omiin toimintamalleihin ja eri tehtävärooleissa toimimiseen liittyviä sisäisiä koulutuksia ja best practices -tyyppisiä tietoiskuja järjestettiin keskimäärin lähes viikoittain. Määrittelyosaamiseen panostettiin säännöllisillä koulutuksilla.

Scrum-osaajien määrä kasvoi koulutusten myötä yli 100 uudella Certified Scrum Masterilla (CSM). Myös omien kouluttajiemme taitoja vahvistettiin entisestään.

Varhaisen välittämisen malli koulutettiin esimiehille ja julkaistiin koko henkilöstölle. Mallilla pyritään puuttumaan erilaisiin työpaikan poikkeamatilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yhdessä muun muassa työterveyshuollon kanssa tuomaan ratkaisuja eri tilanteisiin.

Henkilöstön hyvinvointi

Kerran vuodessa järjestettävillä Hyvinvointitoreilla pyritään muistuttamaan arki- ja hyötyliikunnan tärkeydestä ja helppoudesta. Hyvinvointitorit järjestetään jokaisella paikkakunnalla vuosittain vaihtuvalla teemalla. Tapahtumiin osallistui yhteistyökumppaneita työterveydestä ja palvelutarjoajia sekä harrastekerhoja.

Hyvinvointia tukevina etuisuuksina olivat mm. lounassetelit ja aterialiput päivittäisen ruokailun järjestämiseen sekä työterveyspalvelut joko sairaskuluvakuutuksen tai sopimuslääkäriasemien kautta. Lisäksi Digian työsuhde-etuihin kuuluivat hammaslääkäripalvelut. Kulttuuriseteleillä, jotka otettiin käyttöön tänä vuonna, halutaan tukea tasapuolisesti sekä liikunta- että kulttuuriharrastuksia. Setelin tarjoama monipuolisuus on motivoinut yhä useampia työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan joko liikunnan tai kulttuuriharrastuksen myötä.

Työn sovittamista perheen tarpeisiin edistettiin työaikajoustoilla sekä muun muassa sairaan lapsen hoitopalveluilla. Henkilöstöstä oli keskimäärin noin 3,5 % kokonaan poissa aktiivityöstä pidemmillä vapailla. Lisäksi osa-aikatyössä tai tuntitöissä oli keskimäärin muutama prosentti henkilöstöstä.

Vapaa-ajan toimintaa koordinoivan OpenClubin käyttöön osoitettiin samankokoinen budjetti kuin aiempina vuosinakin. Kerhoja on perustettu eri paikkakunnille erilaisten aktiviteettien ympärille. Esimerkkejä OpenClubin vapaa-ajan kerhotoiminnasta ovat teatterikäynnit, erilaiset urheiluseurat ja bändit eri puolilla Suomea. Eräs Digian yhtyeistä, Open Stones, pääsi jälleen kerran finaaleihin valtakunnallisessa Firmarockissa, jossa Digia on jo vuosia ollut mukana kärkikahinoissa.

 

Rekrytointiprosessi

Avoimet työpaikat

 

 

Suurenna kuvat klikkaamalla