SLO:n tietopääoma näkyväksi intranetin avulla

  • Aiempaa vuorovaikutteisempi ja loogisempi intranet
  • Ennakoiva tuotehaku sujuvoittaa tuotetietojen käsittelyä

 

SLO Oy on Suomen johtava sähkö- ja teletarvikkeiden tukkuliike, joka palvelee sähköurakoitsijoita, sähkö- ja teleyhtiöitä, verkonrakennusyhtiöitä, teollisuusyrityksiä ja julkisyhteisöjä 35 myyntikonttorissa Suomessa. SLO:ssa työskentelee 410 henkilöä.

SLO halusi uudistaa suositun intranet-palvelunsa uudelle Microsoft® Office SharePoint 2010 -alustalle. Palvelun kautta tarjottavat tietosisällöt haluttiin samalla ryhmitellä aiempaa loogisimmiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi haluttiin parantaa intranetin vuorovaikutteisuutta tarjoamalla SLO:n eri organisaatioyksiköille oma ylläpidettävä sivusto sisältäen yksikön tuottamia uutisia, ohjeita ja käytäntöjä.

SLO:n intrassa otettiin käyttöön myös ennakoiva tuotehaku, jonka toiminta perustuu käyttäjän kirjoittaman tiedon ennakointiin. Sähkö- ja teletarvikkeiden tuotetietoja haetaan tuotetietokannasta, joka on erillinen Online-järjestelmä tuotteiden, niiden määrien ja myynnin hallinnointiin.

Digian sisällönhallinnan konsultti ohjasi määrittely- ja suunnitteluvaiheita. Vaiheiden aikana SLO:lle tarjottiin näkemyksiä ja valmiita, asiakkaan toiveisiin pohjautuvia, ratkaisuehdotuksia.

Kuva: SLO:n Tuupakan myyntikonttori Vantaalla. Myyntipäällikkö Jari Tuoriniemi tarkastaa SLO:n Tuupakan myyntikonttorin hyllyjen tuotejärjestyksen. Myyntikonttori sijaitsee keskusvaraston yhteydessä Vantaalla tarjoten SLO:n asiakkaille 110 000 sähkö- ja teletarvikkeen valikoiman.