Avainluvut

Liikevaihto

   MEUR      
• 2010 130,8      
• 2009 120,3      
• 2008 123,2      
• 2007 105,8      
• 2006 85,0      


 

Liiketoiminnan operatiivinen tulos

  MEUR      
• 2010 17,2      
• 2009* 16,9      
• 2008 13,4      
• 2007 11,1      
• 2006 8,4      

 

* Liiketoiminnan operatiivinen tulos ei sisällä kertaluonteisia eriä, jotka käsittivät tilikauden 2009 aikana tehdyn liikearvon alaskirjauksen 23,8 miljoonaa euroa sekä toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto kertaerien jälkeen oli tilikaudella 2009 -7,8 miljoonaa euroa.

 

Liiketoiminnan rahavirta

  MEUR      
• 2010 11,1      
• 2009 20,2      
• 2008 15,5      
• 2007 6,2      
• 2006 5,8      

 


Tulos per osake ennen kertaluonteisia eriä

  EUR      
• 2010 0,56      
• 2009* 0,53      
• 2008 0,36      
• 2007 0,29      
• 2006 0,25

 

* Tulos per osake on laskettu tilikauden 2009 osalta tuloksesta ennen kertaluonteisten erien vaikutusta. Tulos per osake vuoden 2009 osalta kertaluonteiset erät huomioiden oli -0,67 euroa / osake.


Suurenna kuvat klikkaamalla